Zgłoszenie roszczenia - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Zgłoszenie roszczenia
Jeżeli już podejmiemy decyzję o dochodzeniu swoich praw z tytułu nieprawidłowości w leczeniu, braku leczenia, niewłaściwej diagnostyce, itp. czyli szeroko rozumianego naruszenia przez podmiot medyczny naszego prawa do skutecznej pomocy i opieki medycznej, wówczas musimy poinformować dany podmiot o naszej szkodzie i zażądać odpowiedniego świadczenia pieniężnego z tego tytułu. To najczęściej zadośćuczynienie za poniesioną krzywdę oraz uszczerbek na zdrowiu. Do tego dochodzą również inne świadczenia, jak renta z tytułu niezdolności do pracy, koszty dalszego leczenia, rehabilitacji, pomocy innych osób. Aby wykazać naszą szkodę musimy posłużyć się dokumentacją medyczną, o którą należy się wcześniej zwrócić do danej placówki medycznej. Co istotne, powinna to być pełna i kompletna dokumentacja z naszego leczenia, nie tylko karty wypisowe. Każda czynność medyczna, podane leki, wykonane zabiegi muszą być opisane przez personel medyczny i stanowią naszą dokumentację medyczną, na podstawie której jesteśmy w stanie prześledzić szczegółowo nasz proces leczenia.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Do wykazania poniesionych kosztów związanych ze skutkami popełnionego błędu konieczne będą wszelkie rachunki, faktury, paragony. Pamiętać należy, aby dokumenty te były wystawione na daną osobę, wówczas łatwiej będzie udowodnić, iż dany koszt związany jest z konkretnym leczeniem. Na tym etapie, kierując pismo do podmiotu medycznego - szpitala, przychodni, lekarza, lekarza dentysty musimy przede wszystkim przedstawić zwięźle historię naszego leczenia, popełnione błędy oraz opisać skutki tych błędów dla naszego życia i zdrowia. W dalszej części pisma należy zgłosić odpowiednie roszczenie finansowe z żądaniem jego zapłaty na naszą rzecz. Podmiot medyczny, po otrzymaniu takiego zgłoszenia analizuje sprawę i zajmuje odpowiednie stanowisko, lub też, co jest ostatnio coraz częstszą praktyką, przekazuje takie roszczenie do towarzystwa ubezpieczeń, z którym ma zawarte ubezpieczenie z tytułu wykonywanej działalności leczniczej. Wówczas to ten podmiot dokonuje analizy sprawy, bada zasadność zgłoszonych żądań, wypłaca odpowiednie kwoty tytułem zadośćuczynienia lub odszkodowania, bądź odmawia zasadności zgłoszonych roszczeń. W tych działaniach towarzystwa ubezpieczeń wspierają lekarze, którzy na ich potrzeby sporządzają odpowiednie opinie medyczne. Jako, że etap ten inicjuje postępowanie w sprawie i wymaga bardzo precyzyjnego wskazania stwierdzonych zaniedbań ze strony personelu medycznego jak również zgłoszenia odpowiednich roszczeń rekomendujemy zlecenie tej czynności profesjonalnemu prawnikowi, który specjalizuje się w sprawach medycznych. Błędy popełnione na tym etapie mogą mieć bowiem istotne znaczenie dla skutecznego dochodzenia swoich praw od podmiotu medycznego. Nasza Kancelaria, mając w swoich szeregach doświadczonych prawników medycznych i wieloletnią praktykę w tym obszarze daje gwarancję profesjonalnego poprowadzenia Państwa sprawy w celu uzyskania należnych Państwu świadczeń odszkodowawczych, które pomogą zrekompensować skutki nieprawidłowego leczenia.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści