Sąd Karny - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Sąd Karny
Lekarz, czasami pozostały personel medyczny ponoszą również odpowiedzialność karną za zaniedbania w udzielaniu pomocy lekarskiej i medycznej. Najczęściej lekarze, pielęgniarki czy inni pracownicy ochrony zdrowia udzielają pomocy pacjentom na podstawie umowy (ew. oświadczenia woli) np. lekarz w ramach prowadzonego przez niego gabinetu lekarskiego, lub w ramach szerszej umowy np. danej placówki medycznej (Szpitala, Przechodni, Kliniki) z Narodowym Funduszem Zdrowia. W sprawach, w których doszło do popełnienia przestępstwa przez lekarza lub pozostały personel medyczny, właściwy Prokurator kieruje akt oskarżenia opierając się najczęściej o rozumienie przepisu z art. 160§2 Kodeksu Karnego, z treści którego wynika, że lekarz (inny personel medyczny) gwarantują pacjentowi, że będą przeciwdziałać narażeniu jego osoby na utratę zdrowia lub życia w ramach podjętych przez siebie obowiązków medycznych. W ramach rozumienia przepisów prawa karnego, lekarz, pielęgniarka, inni pracownicy medyczni, są traktowani przez przepisy karne, jako osoby „gwaranci”, którzy w ramach leczenia, zabiegów medycznych, przyjmują na siebie odpowiedzialność za wdrożenie takich metod leczenia (diagnozy, terapii, profilaktyki), aby nie tylko nie zaszkodzić pacjentowi ale również przeciwdziałać powstałym u niego zaburzeniom zdrowotnym.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

W ramach postępowania karnego przed Wydziałem Karnym Sądu, wyjaśniane są wszystkie okoliczności zdarzenia. Przesłuchiwany jest personel medyczny, osoby pokrzywdzone, często do sprawy powoływani są również biegli sądowi, których zadaniem jest przygotowanie profesjonalnej ekspertyzy medycznej oceniającej postępowanie lekarza z punktu widzenia jego obowiązków zawodowych. Mając na uwadze treść prawomocnych wyroków sądów karnych, można jasno sformułować tezę, że odpowiedzialność lekarza (innego personelu medycznego), nie opiera się wyłącznie tylko na popełnieniu przez niego błędu diagnostycznego czy też błędu medycznego, ale również rozszerza się na sytuację związaną z zaniechaniem czyli przeciwdziałaniem, które może doprowadzić do narażenia życia lub zdrowia pacjenta. Stąd też, w danych okolicznościach zdarzenia, w oparciu o aktualną wiedzę medyczną, lekarz winien doprowadzić do wykluczenia lub neutralizacji takich działań lub wstrzymania procesów biologicznych, które realnie zagrażają danemu pacjentowi. Tak też, analizując w konkretnym przypadku zawinienie lekarza, należy mieć na uwadze, że będzie on odpowiadał za przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu pacjenta tylko w sytuacji udowodnienia jego osobie winy obejmującej nieprawidłową diagnozę, terapię, czy też nieprawidłową profilaktykę przeciw chorobową. Sąd Karny skazując uznając lekarza za winnego, może wymierzyć karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5-ciu. Ponadto lekarzowi może być odebrane prawo wykonywania zawodu.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści