Prokuratura - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Prokuratura
W ramach swoich obowiązków, Prokuratura prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze w sprawach karnych, oraz sprawuje funkcję oskarżyciela publicznego przed sądami. W sprawach szeroko rozumianych błędów medycznych, prokuratorzy zajmują się prowadzeniem postępowań karnych wynikających z popełnienia przez lekarzy, czy też inny personel medyczny, błędów diagnostycznych, medycznych czy terapeutycznych. Z treści przepisów karnych, wynika że do popełnienia przestępstwa dojdzie poprzez działanie lub zaniechanie przez personel medyczny danej placówki medycznej czy też gabinetu lekarskiego. W wyniku tych nieprawidłowych działań, pacjenta zostanie narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez lekarza (inny personel medyczny) może złożyć każdy, czy to w formie pisemnej czy też ustnie w siedzibie Prokuratury lub na Komisariacie Policji. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że najlepiej jest dokonać takiego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa na piśmie (po konsultacji z doświadczonym prawnikiem), kierując zawiadomienie do właściwej (ze względu na miejsce popełnienie przestępstwa) Prokuratury. Ze względu na fakt, że dokumentacja medyczna odgrywa często kluczową rolę, i jest czasami jedynym dowodem popełnionych przez lekarzy nieprawidłowości, należy żądać od Prokuratora aby dokonał zabezpieczenia oryginału dokumentacji medycznej oraz wykonanych w placówce badań obrazowych pacjenta. Natomiast w sytuacji śmierci pacjenta, warto rozważyć aby sekcję zwłok wykonać w ramach instytucji prokuratorskiej sekcji zwłok. Najlepiej jeżeli Prokurator w postanowieniu o zasięgnięciu opinii z oględzin i otwarcia zwłok wyznaczy Katedrę i Zakład Medycyny Sądowej przy Uniwersytecie Medycznym. Często, w ramach postępowania prokuratorskiego, Prokurator powołuje do sprawy biegłych sądowych, którzy na piśmie, mają za zadanie ocenić w sposób fachowy nieprawidłowości w postępowaniu oskarżonego lekarza. W tym zakresie postępowania prokuratorskiego, posiłkując się wiedzą doświadczonego prawnika, warto brać aktywny udział i formułować precyzyjne pytania do biegłych sądowych.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści