Błąd przy porodzie - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Błąd przy porodzie
Błąd lekarski podczas porodu należy do jednych z najczęstszych spotykanych w naszej praktyce zawodowej. Bardzo często skutki zaniedbania ze strony lekarza lub personelu medycznegonieodwracalne i mają wymierny wpływ na dalsze życie nowonarodzonego dziecka lub jego matki. Lekarz położnik oraz personel medyczny odbierający poród są zobowiązani do realizowania wielu czynności, które muszą zostać wykonane zgodnie z odpowiednimi procedurami przy dołożeniu najwyższej staranności i posiadanych umiejętności.

W przypadku błędu przy porodzie pozwól nam sobie pomóc!

Ich naruszenie bądź pominięcie przez lekarza lub personel medyczny podczas porodu może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla rodzącej lub jej dziecka. Zaniedbania te prowadzą często do wielu szkód okołoporodowych, z których najczęstsze to: urazy ciała nowonarodzonego dziecka skutkujące najczęściej złamaniem kości bądź stawów, urazy rodzącej matki związane z uszkodzeniem najczęściej narządów rodnych, niedotlenienie okołoporodowe prowadzące do zaburzenia prawidłowego funkcjonowania neurologicznego dziecka w przyszłości. Niekiedy zaniedbania lekarskie czy położnicze prowadzą do śmierci dziecka, czy to już w łonie matki, czy też chwilę po jego urodzeniu. Skutkować mogą również śmiercią matki.
W każdej z tych sytuacji matka oraz dziecko w przypadku doznania w wyniku porodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo krzywdy mają prawo dochodzić rekompensaty majątkowej od osób lub podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody.
Do świadczeń tych należy zaliczyć zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, odszkodowanie za poniesione koszty leczenia, rehabilitacji, zakupu leków, odżywek, stosowania specjalnej diety, jak również szerokie świadczenia rentowe, zapewniające egzystencję i godne warunki życia oraz rozwoju poszkodowanego dziecka.
Dziecko ma prawo do dochodzenia należnych mu świadczeń odszkodowawczych do 21 roku życia. Nie przedawniają się one zatem zgodnie z ogólnymi zasadami, czyli po trzech latach od wystąpienia lub dowiedzenia się o popełnionym błędzie. Warto o tym pamiętać aby zapewnić godne życie i przyszłość poszkodowanemu wskutek błędu lekarskiego przy porodzie.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści