Błąd diagnostyczny - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Błąd diagnostyczny
Błąd diagnostyczny, inaczej zwany błędem rozpoznania, polega nieprawidłowym zdiagnozowaniu pacjenta czy wadliwej ocenie jego stanu. Należy wskazać, że błąd ten nie wynika z niedostatecznej wiedzy medycznej jaka jest ogólnie dostępna, a raczej na zaniechaniu lub błędnym rozumowaniu lekarza. W przypadku gdy mamy do czynienia z błedem diagnostycznym z zaniechania, lekarz który winien był przeprowadzić badania podmiotowe zaniechał wywiadu z pacjentem czy też nie zapoznał się z dokumentacją medyczną, a w wyniku braku dostatecznych informacji postawił błędną diagnozę. Z kolei błąd diagnostyczny w rozumowaniu to sytuacja, w której lekarz mimo posiadania prawidłowych wyników badań, czy też innych trafnych informacji o stanie pacjenta, wystawia błędną diagnozę.

W przypadku błędu diagnostycznego pozwól nam sobie pomóc!

BŁĄD DIAGNOSTYCZNY W ZWIĄZKU Z BŁĘDEM TERAPEUTYCZNYM*

​Niestety często niepoprawne zdiagnozowanie pacjenta ujawnia się na późnym etapie, dlatego przez pewien czas pacjent leczony jest z tego, czego rzeczywiście nie ma, a co w konsekwencji może prowadzić do licznych problemów zdrowotnych i powikłań.
Którykolwiek z wymienionych przypadków jest podstawą do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści