Mediacje - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Mediacje
Kiedy dany podmiot medycznyszpital, przychodnia, lekarz prowadzący indywidualną praktykę, uzna, iż nasze roszczenie jest uzasadnione i rzeczywiście doszło do popełnienia błędu podczas naszego leczenia, przekaże taką informację do swojego towarzystwa ubezpieczeń, z którym zawarł umowę ubezpieczenia z tytułu wykonywanej działalności leczniczej. Rozwiązanie to daje gwarancję pacjentowi, iż niezależnie od sytuacji finansowej danego podmiotu medycznego – a ta jak wiadomo może być różna, towarzystwo ubezpieczeń zapłaci za popełnione błędy medyczne. Obecnie praktycznie każdy podmiot medyczny zleca prowadzenie spraw związanych ze zgłoszonym odszkodowaniem medycznym swojemu ubezpieczycielowi – ten dysponuje odpowiednim zespołem prawników i lekarzy, przy pomocy których bada i analizuje sprawę.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Ułatwia to znacznie porozumienie w sprawie wypłaty należnych pacjentowi świadczeń, szczególnie w sytuacji, kiedy pacjenta tego również reprezentuje profesjonalny pełnomocnik, radca prawny lub adwokat, korzystający ze wsparcia lekarzy specjalistów z danej dziedziny medycyny. Oczywiście towarzystwo ubezpieczeń nie będzie zapewne skore do zapłaty żądanej przez nas kwoty odszkodowania – z pewnością zaproponuje kwoty znacznie poniżej naszych oczekiwań. Istotne jest zatem, aby na tym etapie właściwie oszacować wartość przysługujących nam roszczeń i nie ulegać propozycjom zakładów ubezpieczeń. Podmioty te działają bowiem na normalnych zasadach rynkowych i każda kwota mniej zapłacona osobie poszkodowanej to zysk tego podmiotu. Nasza Kancelaria przed zawarciem jakiejkolwiek ugody zawsze omawia jej warunki ze swoimi Klientami. Tylko wtedy podpisujemy ugodę, jeśli jej zapisy są w 100 % korzystne dla poszkodowanych, przy czym taka ugoda musi być kompleksowa i obejmować wszystkie zgłoszone roszczenia. W sprawach odszkodowań medycznych nie uznajemy kompromisów, zdrowie traktujemy zawsze jako wartość nadrzędną. Czasami warto walczyć do końca, niż zawierać niekorzystne porozumienia, które zamykają poszkodowanym szansę na godziwą rekompensatę doznanej szkody.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści