Zakażenie szpitalne - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Zakażenie szpitalne
Za infekcje szpitalne uznaje się takie zakażenie, do którego doszło podczas pobytu i leczenia w szpitalu lub w innej placówce opieki zdrowotnej, albo bezpośrednio po ich opuszczeniu. Ponadto zakażenie to musi być rozpoznane klinicznie oraz potwierdzone laboratoryjnie. Główną przyczyną zakażenia szpitalnego jest zły stan placówki, w której są świadczone usługi medyczne. Pacjent podczas pobytu w szpitalu narażony jest na zarażenie się różnego rodzaju wirusami, grzybami czy bakteriami. Przeważnie za zakażenie szpitalne uznaje się taką infekcję, która wystąpiła w okresie między drugą a trzecią dobą od momentu udzielenia świadczenia medycznego.

W przypadku zakażenia szpitalnego pozwól nam sobie pomóc!

Jednak w przypadku, gdy okres ujawnienia się niektórych chorób jest dłuższy czas ten liczy się od dwóch tygodni do kilku lat. W przypadku zakażenia szpitalnego należy udowodnić, że doszło do niego podczas leczenia w szpitalu lub w innej placówce medycznej, a pacjent został przyjęty na leczenie w stanie niewskazującym jawnie na zakażenie. Źródła zakażenia szpitalnego możemy podzielić na endogenne oraz egzogenne. Pierwsze z nich pochodzą od innego chorego, który jest zarażony, natomiast drugie ze wspomnianych wywołane jest naturalną florą pacjenta i może być spowodowane na przykład poprzez obniżoną odporność danej osoby. Zakażenie w szpitalu daje podstawę do wypłaty odszkodowania za błędy lekarskie. Zakażenie szpitalne może być wywołane przez wiele czynników, z których najważniejsze to:
niewysterylizowane narzędzia medyczne;
zła dezynfekcja sprzętu medycznego;
nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel medyczny;
• przez nosicieli;
• brudna odzież medyczna;
• pożywienie;
• podawane leki;
• przedmioty znajdujące się w szpitalu;
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści