Rzecznik Praw Pacjenta - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Rzecznik Praw Pacjenta
Jak możemy przeczytać na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta jego misją jest podejmowanie skutecznych działań na rzecz ochrony praw pacjentów, zapewniających trwały wzrost stopnia przestrzegania praw pacjentów w Polsce i podnoszeniu poziomu wiedzy o prawach pacjenta. Rzecznik wykonuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Innymi słowy Rzecznik Praw Pacjenta dba o jego prawa, kiedy mogą być lub zostały już naruszone. Organ ten prowadzi postępowania wyjaśniające w przypadku naruszenia prawa pacjenta, może je wszcząć sam, kiedy poweźmie informację o takim naruszeniu lub na wniosek poszkodowanego.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Do naruszenia praw pacjenta dochodzi najczęściej w przypadku udzielenia pacjentowi przez podmiot leczniczy świadczenia medycznego, które nie odpowiada wymaganiom aktualnej wiedzy medycznej, odmowy udzielenia takiego świadczenia, braku należytej staranności przy udzielaniu pomocy medycznej. Naruszeniem prawa pacjenta jest również brak udzielenia mu informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznanej chorobie, możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych. Pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na zabieg medyczny, a lekarz ma obowiązek poinformowania go o podwyższonym ryzyku i szczegółach zabiegu operacyjnego, korzyściach i skutkach ubocznych proponowanej metody leczenia bądź diagnostyki. Ponadto pacjent ma prawo do zachowania w tajemnicy wszystkich tych informacji, które dotyczą stanu jego zdrowia, poszanowania intymności i godności podczas udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii lub orzeczenia lekarza. Nasza Kancelaria rekomenduje zgłaszanie wszelkich naruszeń praw pacjenta do Rzecznika Praw Pacjenta, a prowadzone przez ten organ postępowania w przedmiocie ochrony praw pacjenta oceniamy jako zaangażowane, rzetelne i fachowe. Zgłoszenie do Rzecznika przypadku naruszenia prawa określonego pacjenta z wnioskiem o wszczęcie postępowania wyjaśniającego wymaga zwięzłego opisu stanu faktycznego ze wskazaniem jakie prawa zostały naruszone. Nasza Kancelaria pomaga napisać taką skargę jak również reprezentuje pacjentów przed Rzecznikiem. Stwierdzone przez Rzecznika naruszenia praw pacjenta otwierają drogę do skutecznego dochodzenia należnych poszkodowanemu świadczeń od podmiotu medycznego. Ponadto Rzecznik Praw Pacjenta może zaskarżyć każde orzeczenie sądowe dotyczące błędu medycznego i wziąć udział w toczącym się już postępowaniu.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści