Sąd Cywilny - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Sąd Cywilny
W sytuacji kiedy podmiot medyczny lub jego ubezpieczyciel odmawiają wypłaty należnych poszkodowanemu świadczeń odszkodowawczych lub też wypłacone kwoty nie są odpowiednie do stopnia doznanego rozstroju zdrowia, wówczas zachodzi konieczność dochodzenia tych roszczeń przed sądem cywilnym i złożenia pozwu. Pozew możemy złożyć do sądu właściwego dla miejsca siedziby podmiotu leczniczego, siedziby towarzystwa ubezpieczeń lub miejsca zamieszkania poszkodowanego. W zależności od wartości dochodzonych świadczeń pozew składamy do sądu rejonowego lub sądu okręgowego. Pozew, jako pismo wszczynające postępowanie sądowe musi odpowiadać warunkom przewidzianym w przepisach kodeksu postępowania cywilnego. Powinien zawierać oznaczenie podmiotu, od którego chcemy dochodzić należnych nam świadczeń, precyzyjne określenie żądań, ich uzasadnienie oraz odpowiednie dowody na ich poparcie. Kluczowe znaczenia ma tutaj właściwie zabezpieczona dokumentacja medyczna pacjenta. Bardzo często w sprawach medycznych zachodzi również potrzeba powołania świadków celem wykazania skutków popełnionego błędu lekarskiego dla naszego życia lub zdrowia. Istotnym elementem każdego procesu o błąd medyczny jest opinia biegłego lub zespołu biegłych – specjalistów w danej dziedzinie medycyny. Biegłego należy dobrać w sposób odpowiedni do rodzaju szkody, jaką nam wyrządzono. Biegły dokona analizy dokumentacji medycznej, oceni nasz obecny stan zdrowia i na tej podstawie wyda opinię o przebiegu choroby, prawidłowości bądź błędach w leczeniu, wskaże tryb prawidłowego postępowania medycznego, który będzie zgodny z aktualną wiedzą bądź zasadami sztuki medycznej. Po złożeniu opinii w sądzie strony mają możliwość zadawania biegłemu pytań i konkretyzowania tez prezentowanych w opinii. To w ocenie naszej Kancelarii najtrudniejszy etap postępowania, wymagający od poszkodowanego lub reprezentującego go prawnika doskonałego przygotowania, nie tylko z zakresu prawa, ale również medycyny.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

W konfrontacji z opiniami biegłych nasz zespół prawników medycznych najczęściej korzysta z opinii lekarskich sporządzonych dla nas przez współpracujących z nami lekarzy. Znajomość wiedzy i sztuki medycznej to materia bardzo rozległa i precyzyjna, wymaga zatem dokładnej analizy każdego przypadku i ustalenia prawdopodobnych przyczyn popełnionego błędu lekarskiego. Po przeprowadzeniu szczegółowego postępowania dowodowego w sprawie błędu medycznego sędzia wydaje wyrok, w którym uwzględnia zgłoszone przez poszkodowanego roszczenia, bądź też dochodzi do przekonania, że błędu nie popełniono, a nasz stan zdrowia jest wynikiem powikłań, które w medycynie się zdarzają i są niezależne od czyjejkolwiek winy. W takiej sytuacji każdej ze stron procesu przysługuje prawo do złożenia odwołania (apelacji) do sądu wyższej instancji, który ponownie bada sprawę i prawidłowość wyroku wydanego przez poprzedni sąd. Na tym etapie również może dojść do przesłuchania biegłego, jeśli sąd uzna, że złożona do sprawy opinia nie rozstrzyga wszystkich wątpliwości w sprawie, zarówno na korzyść, jak i niekorzyść pokrzywdzonego pacjenta. Ze względu na zawiłość procedur sądowych nasza Kancelaria rekomenduje korzystanie w sądzie z profesjonalnego pełnomocnika, radcy prawnego bądź adwokata. Doświadczony prawnik medyczny napisze profesjonalnie pozew, powoła odpowiednich świadków oraz biegłych. Będzie wsparciem dla pacjenta w jego konfrontacji z sądem oraz zespołem biegłych lekarzy. Będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem postępowania, pilnował terminów procesowych a przede wszystkim formułował precyzyjne pytania do świadków oraz biegłych w celu dokładnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności i aspektów danej sprawy. Dokona również fachowej analizy wydanego przez sąd orzeczenia pod kątem jego poprawności i zgodności z prawem.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści