Ubezpieczyciel - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Ubezpieczyciel
Wszystkie podmioty lecznicze w Polsce, tj. Szpitale, Przechodnie, Lekarze,  Pielęgniarki, Fizjoterapeuci, mają ustawowy obowiązek wykupienia polisy OC zawodowego W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 866) w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, określone zostały minimalne sumy gwarancyjne ubezpieczenia OC medycznego. Stąd też, często w działalności Kancelarii, w postępowaniu wyjaśniającym przed danym podmiotem leczniczym, pojawia się kolejny podmiot tj. Ubezpieczyciel, który obok Szpitala, Lekarza itp., rozpoczyna postępowanie związane z likwidacją szkody na osobie. W ramach postępowania likwidacyjnego, gromadzona jest cała dokumentacja medyczna, a Ubezpieczyciel wymaga między innymi, udzielenia przez poszkodowanego pacjenta, zgody na dostęp do danych wrażliwych związanych z historią leczenia.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

Co istotne Ubezpieczyciel zbiera również informacje, nie tylko z podmiotu leczniczego, gdzie doszło do szkody, ale również z placówek gdzie pacjent leczył się wcześniej i później po wystąpieniu szkody. Często pracownicy Ubezpieczyciela, na etapie likwidacji szkody, korzystają z zatrudnionych lub wynajętych przez siebie lekarzy orzeczników, którzy na ich zlecenie przygotowują własną opinię dotyczącą historii leczenia pacjenta i możliwego związku przyczynowego pomiędzy nieprawidłowościami w leczeniu a skutkami popełnionego błędu medycznego. Z doświadczenia Kancelarii wynika, że ze względu na ścisłą procedurę, oraz specyfikę postępowań przed Ubezpieczycielem, możliwymi okresami przedawnienia roszczeń, warto do sprawy zatrudnić profesjonalnego prawnika.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści