Błąd terapeutyczny - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Błąd terapeutyczny
Błąd terapeutyczny to inaczej błąd spowodowany niewłaściwym leczeniem. Główną przyczyną niewłaściwego leczenia może być albo zła diagnoza choroby pacjenta (charakter wtórny) albo za mała dociekliwość w leczeniu albo podjęcie leczenia błędnego pomimo tego, że diagnoza została postawiona prawidłowo (charakter pierwotny).

W przypadku błędu terapeutycznego pozwól nam sobie pomóc!

Konsekwencją błędnego działania lekarza bardzo często jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i opóźnienie w podjęciu prawidłowego leczenia, co może skutkować nieodwracalnymi zmianami w organizmie pacjenta.
 
Niewłaściwe leczenie może przybrać wiele różnych postaci, z których najczęstsze to:
 
• zapisanie pacjentowi nieodpowiedniego leku;
 
błąd chirurga podczas operacji;
 
brak przeprowadzenia odpowiednich badań;
 
• nieużycie specjalistycznego sprzętu, który był zalecany w danych okolicznościach, pomimo tego, że sytuacja tego wymagała;
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści