Nieprawidłowa diagnoza u niemowlęcia - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
Nieprawidłowe diagnoza u niemowlęcia
Wyrokiem z października 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz naszego Klienta od Szpitala Klinicznego kwotę 800.000 zadośćuczynienia z odsetkami od roku 2015. Bezspornym w sprawie było, iż powód do 5 miesiąca życia rozwijał się prawidłowo, natomiast w wieku 5 miesięcy tj. w 2004 roku zaszczepiony został szczepionką skojarzoną INFANRIX IPV Hib. Po podaniu szczepionki dziecko stale gorączkowało, a lekarz pediatra z Rejonowej Przechodni Zdrowia, skierował dziecko na Szpitalny Odział Ratunkowy. Niestety lekarz z SOR Szpitala Klinicznego, pomimo silnej gorączki i objawów neurologicznych u dziecka, wbrew opinii laryngologa, zdiagnozował zapalenie ucha i odesłał rodziców wraz z dzieckiem do domu. W dniu następnym, z silnymi objawami neurologicznymi rodzice ponownie zgłosili się na Izbę Przyjęć Szpitala, gdzie dopiero po 8 godzinach od przyjęcia zdiagnozowano u dziecka infekcję opryszczkowego zapalenia mózgu.

W przypadku błędu przy porodziebłędu przy operacjizakażenia szpitalnegośmierci pacjentabłędu chirurgicznegobłędu diagnostycznegobłędu technicznegobłędu terapeutycznegobłędu dentystybłędu stomatologabłędu w chirurgii plastycznejbłędu w kosmetologii pozwól nam sobie pomóc!

W postępowaniu Sądowym, oraz licznych opiniach biegłej o specjalności neurologii dziecięcej,  Sąd I instancji ustalił, iż gdyby podczas pierwszej wizyty rodziców w Szpitalu powód pozostawiony został na obserwację, istniała  duża szansa na rozpoznanie objawów neurologicznych wcześniej, postawienie prawidłowej diagnozy i podanie leków przeciwwirusowych, które zmniejszyłby powstałe powikłania u dziecka. Obecnie powód cierpi na liczne objawy chorobowe powstałe w wyniku nieprawidłowości w udzielaniu świadczeń medycznych. Od momentu wystąpienia opryszczkowego zapalenia mózgu w 5 miesiącu jego życia, sytuacja zdrowotna powoda uległa diametralnej zmianie. Z dziecka zdrowego z dobrą perspektywą rozwoju fizycznego i psychicznego, obecnie 15 letni powód, zdaniem biegłych cierpi na encefalopatię otępienną, która w połączeniu z ciężkimi zaburzeniami zachowania i emocji uniemożliwia jego osobie samodzielną egzystencję na jakimkolwiek etapie życia. Sąd I instancji zasądził na rzecz powoda 800.000 zł kwoty zadośćuczynienia sprawa jest nadal w toku, obie strony złożyły apelację.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści