KANCELARIA - MEDIURIS Kancelaria Radców Prawnych

SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
SPECJALIZUJEMY SIĘ W BŁĘDACH MEDYCZNYCH
Przejdź do treści
O KANCELARII
Kancelaria Mediuris specjalizuje się w prawie medycznym, a w szczególności w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych za błędne działania lekarzy oraz personelu medycznego podczas wykonywanych czynności zawodowych. Dotychczas uzyskaliśmy dla poszkodowanych z całej Polski należne odszkodowania, zadośćuczynienia i renty w sprawach z zakresu błędów medycznych. Doświadczenie, jakie zdobyli prawnicy Kancelarii podczas wieloletniej praktyki w zakresie postępowań przed Sądami Powszechnymi, Sądami Lekarskimi, Wojewódzkimi Komisjami do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, daje przewagę na rynku, a naszym klientom pewność, że ich sprawy prowadzone są z należytą starannością i największym zaangażowaniem.
Pomagamy od 15 lat
Kancelaria Mediuris jako jedna z pierwszych w Polsce zaczęła zajmować się ochroną poszkodowanych pacjentów w związku z popełnianymi błędami medycznymi. Już od 15 lat Kancelaria walczy o najwyższe odszkodowania dla swoich klientów. W trakcie zdobywania naszego doświadczenia spotykaliśmy na swojej drodze wiele rozmaitych przypadków medycznych i doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak skomplikowane potrafią one nieraz być. Z tego względu żaden błąd medyczny nie jest nam straszny.
Jesteśmy profesjonalistami
Profesjonalnie i kompleksowo zajmujemy się reprezentowaniem klientów, którzy ucierpieli z powodu błędów w sztuce lekarskiej. Wszechstronna wiedza połączona ze zdobytym doświadczeniem praktycznym w tych sprawach pozwala nam doradzać w najbardziej skomplikowanych przypadkach i sytuacjach życiowych.
W naszym zespole poza prawnikami, którzy posiadają bogatą wiedzę merytoryczną, są również lekarze, z którymi na stałe współpracuje kancelaria. Dzięki takiemu połączeniu jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić każde zdarzenie pod kątem prawnym oraz z punktu widzenia aktualnej wiedzy medycznej.
Co więcej, w ramach Kancelarii Mediuris, często sprawy naszych Klientów są opiniowane przez współpracujących z nami wybitnych lekarzy, praktyków w swojej specjalizacji lekarskiej. Zobacz jak może wyglądać przykładowa opinia medyczna wydana na potrzeby naszej Klientki.
STUDIUM PRZYPADKU
Kto może otrzymać odszkodowanie?
Każdy, kto podczas leczenia lub rehabilitacji bezpośrednio lub w sposób pośredni doznał szkody poprzez zaniedbanie lekarza lub personelu medycznego może domagać się odszkodowania za błędy lekarskie. Odpowiedzialność odszkodowawcza powstaje również w momencie, gdy lekarz nie podejmie leczenia, a w danych okolicznościach było to niezbędne i w konsekwencji osoba poniosła szkodę (odpowiedzialność z zaniechania).
W przypadku śmierci pacjenta spowodowanej błędem medycznym odpowiedzialny za ten błąd powinien pokryć koszty leczenia oraz koszty  pogrzebu. Ponadto, jeżeli śmierć osoby spowodowała znaczne pogorszenie  się sytuacji życiowej jego najbliższej rodziny sąd orzeka o zadośćuczynieniu jak również jednocześnie może orzec jednorazowe odszkodowanie na jej rzecz. Natomiast, gdy zmarły był lub mógł być  zobowiązany do płacenia alimentów, osoby poszkodowane mogą domagać się także zasądzenia stosownej renty.
OSOBIE POSZKODOWANEJ PRZYSŁUGUJĄ CZTERY RODZAJE ROSZCZEŃ:

1. ODSZKODOWANIE (szkoda majątkowa) art. 444 KC- polega na zwróceniu wszelkich wydatków,  jakie poniósł poszkodowany w związku z poniesioną szkodą wynikłą z błędu medycznego. Przysługuje tylko w przypadku poniesionych strat  materialnych, które powstały na skutek zaistnienia szkody. Do tej grupy  roszczeń można zaliczyć poniesione wydatki na lekarstwa, dojazdy na  rehabilitację, do szpitali dla osoby poszkodowanej oraz dla jego rodziny, itp.

2. ZADOŚĆUCZYNIENIE  (szkoda niemajątkowa) art. 445 KC- jest to rekompensata pieniężna za doznaną krzywdę, która powstała z powodu błędu medycznego i odnosi się do cierpienia fizycznego oraz psychicznego. Przyznanie i wysokość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (w odróżnieniu od odszkodowania) ustalane jest według szeregu elementów oceny danej sytuacji życiowej osób poszkodowanych. Oznacza to, że kwota zadośćuczynienia jest oparta o indywidualną sytuację każdego przypadku.

3. RENTA art. 444§2 KC - przyznawana jest, jeżeli poszkodowany utracił częściową lub całkowitą możliwość zarobkowania, zwiększyły się jego potrzeby lub pogorszyły widoki na przyszłość.

4. ODSZKODOWANIE, ZADOŚĆUCZYNIENIE, RENTA z art. 446 KC- w sytuacji śmierci osoby wskutek błędu medycznego. Powyższe świadczenia wypłacane są na rzecz najbliższych członków rodziny zmarłego oraz osobom, względem których ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny.

Pliki do pobrania
Nasza największa wygrana
Wyrokiem z października 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach zasądził na rzecz naszego Klienta od Szpitala Klinicznego kwotę 800.000 zadośćuczynienia z odsetkami od roku 2015. Bezspornym w sprawie było, iż powód do 5 miesiąca życia rozwijał się prawidłowo, natomiast w wieku 5 miesięcy tj. w 2004 roku zaszczepiony został szczepionką skojarzoną INFANRIX IPV Hib. Po podaniu szczepionki dziecko stale gorączkowało, a lekarz pediatra z Rejonowej Przechodni Zdrowia, skierował dziecko na Szpitalny Odział Ratunkowy. Niestety lekarz z SOR Szpitala Klinicznego, pomimo silnej gorączki i objawów neurologicznych u dziecka, wbrew opinii laryngologa, zdiagnozował zapalenie ucha i odesłał rodziców wraz z dzieckiem do domu. W dniu następnym, z silnymi objawami neurologicznymi rodzice ponownie zgłosili się na Izbę Przyjęć Szpitala, gdzie dopiero po 8 godzinach od przyjęcia zdiagnozowano u dziecka infekcję opryszczkowego zapalenia mózgu.
Ciekawy przypadek z zakresu kardiologii
W 2018 roku zgłosił się do nas pacjent, u którego, w wyniku nieprawidłowego postępowania personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w B., nie rozpoznano zawału serca w konsekwencji czego nasz Klient doznał zmniejszenia jego wydolności o ponad 40%. Pacjent na SOR Szpitala w B. zgłosił się ok. godz. 22.00, wskazując lekarzowi na trwający od ok. 1 godziny silny ból w klatce piersiowej, promieniujący od mostka do krtani i lewej ręki...
SKONTAKTUJ SIĘ Z PRAWNIKIEM

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych przez Kancelarię Radców Prawnych P. Rękas i Ł. Szafran z siedzibą we Wrocławiu, w celach kontaktowych i dokonania analizy prawnej.
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
tel./fax +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
Mediuris Kancelaria
ul. Podwale 62/12
50-010 Wrocław
tel. +48 71 346 88 58
kom. +48 795 406 538
e-mail: mediuris@mediuris.pl
© 2021
© 2021
© 2021
Wróć do spisu treści