TRUDNE PRZYPADKI
NASZYCH KLIENTÓW

Wieloletnia praktyka prawnicza w sprawach z zakresu błędów medycznych pozwoliła na uzyskanie przez Kancelarię niezbędnego doświadczenia w trudnej i skomplikowanej materii prawa medycznego.

Zakażenie szpitalne- wirusowe zapalenie wątroby typu C

Nasza klientka w grudniu 2008 roku przebywała w Klinice Neurochirurgii w Szpitalu Klinicznym w SZ. gdzie wykonano u niej planowany zabieg operacyjny kręgosłupa. Przed operacją nie wykonano u niej badania na obecność przeciwciał anty-HCV.

W 3 miesiące po operacji  w lutym 2009 roku A.T. zgłosiła się na Oddział Hepatologii i Chorób Zakaźnych Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych Pomorskiej Akademii Medycznej w Sz. gdzie wykonane badania potwierdziły wystąpienie u naszej klientki wirusowego zapalenia wątroby typu C. Po wypisaniu z ww. placówki A.T. została podana leczeniu farmakologicznemu, które okazało się nieskuteczne.W lipcu 2009 r. A.T. poddana została szpitalnemu leczeniu skojarzonemu PEG-Interferonem i Rybawiryną.

W wyniku leczenia wystąpiły skutki uboczne w postaci, wypadnięcia włosów z głowy, utraty możliwości wykonywania pracy zarobkowej, zaostrzenie objawów schorzeń kardiologicznych, zakłócenia pracy tarczycy, suchość i swędzenie skóry.Po analizie dokumentacji i opiniach specjalistów z zakresu zakażeń szpitalnych, prawnicy kancelarii Mediuris wystąpili z żądaniami odszkodowawczymi kierując je do szpitala w którym przeprowadzony był zabieg operacyjny kręgosłupa. 

W odpowiedzi Szpital Kliniczny w Sz. odmówił wypłaty  odszkodowania i zadośćuczynienia wskazując, iż nie ma dowodu na zakażenie A.T. w trakcie hospitalizacji, a wirus HCV od wniknięcia do organizmu do momentu   poważnych problemów zdrowotnych może przebywać w utajeniu od 5 do 35 lat. Ponadto Szpital wskazał, że przestrzega wszystkich procedur medycznych, wdrożył zasady i normy reżimu sanitarnego oraz dba o należyte wykonywanie procedur sterylizacji sprzętu. Zauważył również, że przez 3 miesiące A.T. była w domu i mogła uczęszczać do fryzjera, dentysty, kosmetyczki, gdzie mogło dojść do zakażenia wirusem. Z taką argumentacją nie zgodzili się prawnicy Mediuris i wskazali, że w ogólnie dostępnych naukowych publikacjach książkowych i internetowych, wskazuje się że okres inkubacji i wylęgania wirusa HCV trwa od 15 do 150 dni.

Ponadto w okresie hospitalizacji  A.T. w Szpitalu był przeprowadzany remont poszczególnych oddziałów (co już samo w sobie stawiało pod znakiem zapytania możliwości utrzymania należytej aseptyczności pomieszczeń Szpitlnych), a dodatkowo nie wykonano bezpośrednio przed operacją badania na obecność przeciwciał anty-HCV. Ponadto w dokumentacji medycznej brakowało informacji o przeprowadzonych badaniach przedoperacyjnych, co również stawiało w wątpliwość skuteczność procedur sanitarnych, skoro przed wykonywaniem skomplikowanych zabiegów medycznych nie sprawdza czy pacjenci nie są nosicielami groźnych chorób zakaźnych.

W wyniku działań prawnych Kancelarii, ze względu na wczesne wykrycie i możliwość całkowitego wylecznia A.T., ubezpieczyciel solidarnie ze Szpitalem wypłacili naszej klientce łącznie tytułem zadośćuczynienia kilkadziesiąt tysięcy złotych.

<< Wstecz