TRUDNE PRZYPADKI
NASZYCH KLIENTÓW

Wieloletnia praktyka prawnicza w sprawach z zakresu błędów medycznych pozwoliła na uzyskanie przez Kancelarię niezbędnego doświadczenia w trudnej i skomplikowanej materii prawa medycznego.

ŚMIERĆ PACJENTA - UROSEPSA

W styczniu 2017 roku zgłosiła się do Kancelarii Mediuris rodzina zmarłego w październiku 2016 roku Romana D. Wskazali oni, iż we wrześniu 2016 r. u ich ojca pojawił się problem urologiczny w postaci zatrzymania oddawania moczu. Rodzina udała się w związku z tym do szpitala, celem uzyskania pomocy i diagnostyki niepokojącego objawu. W szpitalu [...]

Więcej

BŁĄD NA SOR - NIEROZPOZNANIE ZAWAŁU SERCA

W 2018 roku zgłosił się do nas pacjent, u którego, w wyniku nieprawidłowego postępowania personelu medycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w B., nie rozpoznano zawału serca w konsekwencji czego nasz Klient doznał zmniejszenia jego wydolności o ponad 40%. Pacjent na SOR Szpitala w B. zgłosił się ok. godz. 22.00, [...]

Więcej

ZAKAŻENIE W SZPITALU-AMPUTACJA NOGI

Klient naszej Kancelarii w czerwcu 2014 r. zgłosił się do Szpitala w K. na planowy zabieg zszycia uszkodzonego wcześniej ścięgna Achillesa. W następny dzień po przyjęciu przeprowadzony został zabieg operacyjny. Po wykonanym zabiegu operowana kończyna została unieruchomiona w gipsie udowo stopowym. W dniu kolejnym pacjent został wypisany do domu. W [...]

Więcej

BŁĄD PORODOWY-ŚMIERĆ DZIECKA

W 2018 roku zakończyła się sprawa naszej Klientki, u której, w wyniku nieprawidłowego postępowania przedporodowego personelu medycznego Szpitala w K., doszło do wewnątrzmacicznej śmierci dziecka. Ze względu na wcześniejszą odmowę Szpitala oraz jego Ubezpieczyciela, co do zakresu winy i odpowiedzialności cywilnej za powstałą krzywdę, przygotowany i [...]

Więcej

Błąd podczas operacji- uszkodzenie dróg żółciowych

W 2009 roku, z powodu kamicy woreczka żółciowego, nasza klientka M.T zgłosiła się na Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Okręgowego Szpitala Kolejowego we Wrocawiu, gdzie wykonano u niej zabieg cholecystektomii laparoskopowej. Podczas zabiegu doszło u niej do jatrogennego uszkodzenia dróg żółciowych w postaci przerwania przewodu żółciowego [...]

Więcej

Zakażenie szpitalne- wirusowe zapalenie wątroby typu C

Nasza klientka w grudniu 2008 roku przebywała w Klinice Neurochirurgii w Szpitalu Klinicznym w SZ. gdzie wykonano u niej planowany zabieg operacyjny kręgosłupa. Przed operacją nie wykonano u niej badania na obecność przeciwciał anty-HCV. W 3 miesiące po operacji w lutym 2009 roku A.T. zgłosiła się na Oddział Hepatologii i Chorób Zakaźnych Katedry i [...]

Więcej

Niewłaściwe leczenie- zerwanie ścięgna Achillesa

W październiku 2008r. M.P. schodząc ze schodów w miejscu zamieszkania potknęła się o uszkodzone i wystające z podłogi linoleum. Upadając doznała poważnego urazu dolnej części nogi. Chwilę po zdarzeniu poszkodowana została przewieziona do szpitala w W. gdzie zdiagnozowano u niej naderwanie ścięgna Achillesa. Zaopatrzono ją w opatrunek gipsowy na [...]

Więcej