ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Zakażenie szpitalne

Za infekcje szpitalne uznaje się takie zakażenie, do którego doszło podczas pobytu i leczenia w szpitalu lub w innej placówce opieki zdrowotnej, albo bezpośrednio po ich opuszczeniu. Ponadto zakażenie to musi być rozpoznane klinicznie oraz potwierdzone laboratoryjnie.

Główną przyczyną zakażenia szpitalnego jest zły stan placówki, w której są świadczone usługi medyczne. Pacjent podczas pobytu w szpitalu narażony jest na zarażenie się różnego rodzaju wirusami, grzybami czy bakteriami.

Przeważnie za zakażenie szpitalne uznaje się taką infekcję, która wystąpiła w okresie między drugą a trzecią dobą od momentu udzielenia świadczenia medycznego. Jednak w przypadku, gdy okres ujawnienia się niektórych chorób jest dłuższy czas ten liczy się od dwóch tygodni do kilku lat.

W przypadku zakażenia szpitalnego należy udowodnić, że doszło do niego podczas leczenia w szpitalu lub w innej placówce medycznej, a pacjent został przyjęty na leczenie w stanie niewskazującym jawnie na zakażenie.

Źródła zakażenia szpitalnego możemy podzielić na endogenne oraz egzogenne. Pierwsze z nich pochodzą od innego chorego, który jest zarażony, natomiast drugie ze wspomnianych wywołane jest naturalną florą pacjenta i może być spowodowane na przykład poprzez obniżoną odporność danej osoby. Zakażenie w szpitalu daje podstawę do wypłaty odszkodowania za błędy lekarskie.

Zakażenie szpitalne może być wywołane przez wiele czynników, z których najważniejsze to:
• niewysterylizowane narzędzia medyczne;
• zła dezynfekcja sprzętu medycznego;
• nieprzestrzeganie zasad higieny przez personel medyczny;
• przez nosicieli;
• brudna odzież medyczna;
• pożywienie;
• podawane leki;
• przedmioty znajdujące się w szpitalu;

<< Wstecz