ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Niewłaściwe leczenie

Główną przyczyną niewłaściwego leczenia może być albo zła diagnoza choroby pacjenta (charakter wtórny) albo za mała dociekliwość w leczeniu albo podjęcie leczenia błędnego pomimo tego, że diagnoza została postawiona prawidłowo (charakter pierwotny). Konsekwencją błędnego działania lekarza bardzo często jest uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia i opóźnienie w podjęciu prawidłowego leczenia, co może skutkować nieodwracalnymi zmianami w organizmie pacjenta.

Niewłaściwe leczenie może przybrać wiele różnych postaci, z których najczęstsze to:
• zapisanie pacjentowi nieodpowiedniego leku;
• błąd chirurga podczas operacji;
• brak przeprowadzenia odpowiednich badań;
• nieużycie specjalistycznego sprzętu, który był zalecany w danych okolicznościach, pomimo tego, że sytuacja tego wymagała;

<< Wstecz