ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Błąd przy porodzie

Błąd lekarski podczas porodu należy do jednych z najczęstszych spotykanych w naszej praktyce zawodowej. Bardzo często skutki zaniedbania ze strony lekarza lub personelu medycznego są nieodwracalne i mają wpływ na dalsze życie nowonarodzonego dziecka lub jego matki.

Lekarz oraz personel medyczny odbierający poród jest obowiązany do realizowania wielu czynności, które muszą zostać wykonane zgodnie z odpowiednimi procedurami medycznymi. Ich naruszenie w trakcie porodu przez lekarza bądź pozostały personel medyczny może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla pacjentki lub jej dziecka. Zaniedbania te prowadzą często do wielu szkód okołoporodowych, z których najczęstsze to: urazy nowonarodzonego dziecka, urazy rodzącej matki, śmierć dziecka lub śmierć matki oraz urazy ginekologiczne.

W każdej z tych sytuacji matka oraz dziecko w przypadku doznania w wyniku porodu uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo krzywdy mają prawo dochodzić rekompensaty od osób i podmiotów odpowiedzialnych za powstanie szkody.

<< Wstecz