ZAGROŻENIE PODCZAS LECZENIA

Udając się na leczenie ufamy, że naszą sprawą będą zajmować się specjaliści. Zdarzają się jednak przypadki, że wskutek źle zdiagnozowanej choroby, złego leczenia, czy zaniedbania, nasze zdrowie oraz życie zostało poważnie zagrożone.

Błąd przy porodzie

Błąd przy porodzie Błąd lekarski podczas porodu należy do jednych z najczęstszych spotykanych w naszej praktyce zawodowej. Bardzo często skutki zaniedbania ze strony lekarza lub personelu medycznego są nieodwracalne i mają wpływ na dalsze życie nowonarodzonego dziecka lub jego matki. Lekarz oraz personel medyczny odbierający

Zakażenie szpitalne

Zakażenie szpitalne Za infekcje szpitalne uznaje się takie zakażenie, do którego doszło podczas pobytu i leczenia w szpitalu lub w innej placówce opieki zdrowotnej, albo bezpośrednio po ich opuszczeniu. Ponadto zakażenie to musi być rozpoznane klinicznie oraz potwierdzone laboratoryjnie. Główną przyczyną zakażenia

Niewłaściwe leczenie

Niewłaściwe leczenie Główną przyczyną niewłaściwego leczenia może być albo zła diagnoza choroby pacjenta (charakter wtórny) albo za mała dociekliwość w leczeniu albo podjęcie leczenia błędnego pomimo tego, że diagnoza została postawiona prawidłowo (charakter pierwotny). Konsekwencją błędnego działania lekarza

Błąd chirurgiczny

Błąd chirurgiczny Chirurdzy wykonując swoją pracę przy stole operacyjnym muszą działać przestrzegając w szczególny sposób zasad ostrożności. Błąd chirurga jest szczególnym rodzajem błędów i często niesie za sobą nieodwracalne skutki dla pacjenta, ponieważ polega na dużej ingerencji w organizm

Błąd dentysty/stomatologa

Błąd dentysty/stomatologa Stomatolog oraz dentysta tak jak każdy inny lekarz podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych musi przede wszystkim mieć na uwadze zdrowie oraz życie pacjenta. Również w ich codziennej pracy może się zdarzyć, że przez nieuwagę czy złą diagnozę pacjent zostanie poszkodowany. Osoby